Contact Us

तपाइ हामीसगँ निम्न माध्यमको प्रयोग गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ठेगाना

पुतलिबजार नगरपालिका वडा न. १ 

गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा जिल्ला नेपाल

ईमेल ठेगानास

फोन न.

०६३-४२०६९२

तपाइका सल्लाह, सुझाव र प्रतिकृया हामिलाइ पठाउनुहोस ।

तलको फारम भरेर तपाइको अमुल्य शब्दहरु हामीलाइ पठाउन सक्नुहुन्छ ।

4 + 14 =